Wszystko o żegludze śródlądowej!

Wszystko o żegludze śródlądowej!

Transport śródlądowy jest taką gałęzią, która działa w 2 układach: części systemu transportowego oraz gospodarki wodnej. Żegluga śródlądowa jest wygodnym i bezpiecznym sposobem dostarczania towarów czy przewozu ludzi. Wpływa korzystnie na środowisko i oznacza mniejszą terenochłonność infrastruktury dróg wodnych śródlądowych. Warto się więcej o tym rodzaju transportu dowiedzieć.

Rodzaje i zakres żeglugi śródlądowej

Na żeglugę śródlądową składają się świadczenia usług przewozowych:

 • osób
 • zwierząt
 • towarów
 • z zakresu eksploatacji dna rzeki – aby otrzymać kruszywo
 • korzystania z pożytków – przykładowo odławianie ryb

Ponadto na żeglugę składają się przewozy międzybrzegowe, połów ryb czy wykonywanie prac technicznych na rzekach. W jej zakres wchodzi utrzymanie żeglugowych szlaków, pozyskiwanie złóż rzecznego kruszywa czy ratowanie życia i mienia na wodzie. Wykorzystuje się także statki do mieszkania czy użytku gastronomicznego, szkoleniowego czy magazynowego. Także biurowego, inspekcyjnego, hotelowego czy warsztatowego. wykorzystuje się statki jako pływające przystanie, doki czy zakłady kąpielowe. Również świadczenie usługi portowo-przeładunkowej, celnej, spedycyjnej czy spław drewna. Dodatkowo osoby związane z żeglugą kontrolują stan czystości wód i ekosystemów. Zajmują się ratowaniem wód przed zanieczyszczeniami, zabezpieczają granice kraju, które przebiegają po wodach śródlądowych oraz utrzymują w odpowiednim stanie technicznym budowle wodne. Są one niezbędne do odpowiedniego użytkowania wody. Zaliczają się do nich:

 • wodne zbiorniki
 • wały przeciwpowodziowe
 • nabrzeża
 • jazy
 • śluzy

Jakie wyznacza się szlaki żeglugi śródlądowej?

Do najważniejszych szlaków żeglugi śródlądowej zaliczają się:

 • system Wołgi
 • system Amazonki
 • system rzek Wielkich Jezior Ameryki Północnej
 • system rzeki świętego Wawrzyńca
 • system Renu
 • system Jangcy
 • system Gangesu i Indusu

Warto ponadto zapoznać się z informacją o żegludze.

Co jeszcze wchodzi w zakres żeglugi?

Na przykładowo żeglugę mazurską mają wpływ inne sfery działania ludzi. Wśród nich można wymienić:

 • hydroenergetykę
 • ochronę przeciwpowodziową
 • przemysł
 • ochronę zdrowia
 • turystykę wodną
 • śródlądowe rybactwo
 • budownictwo wodne
 • melioracje
 • ekologia
 • rolnictwo

Transport śródlądowy a morski

transport morski zajmuje się przede wszystkim przewozami masowych ładunków w międzynarodowej wymianie. Często wykorzystuje się go do obsługi regionalnych przewozów w państwach, w  których gospodarka skupia się wzdłuż rozległej strefy brzegowej. Działalność morskiego transportu w tej dziedzinie nazywa się żeglugą kabotażową. Morską żeglugę można podzielić na:

 • krajową – wody wewnętrzne i morza terytorialne
 • przybrzeżną
 • międzynarodową – pozostałe morza (nieterytorialne)

Natomiast transport śródlądowy odbywa się na kanałach, rzekach i jeziorach. Skupia się na przewozie masowych ładunków w dużej ilości o niskiej przy tym wartości. Przykładem może być przewóz węgla z kopalni do portu morskiego czy elektrowni. Tego typu żegluga odbywa się w nieznacznej odległości od brzegu. Łatwo się schodzi na ląd i wyładowuje zawartość jednostki.

Transport śródlądowy a przewóz osób

Transport śródlądowy rzadko jest wykorzystywany do indywidualnych potrzeb przewozowych osób. W latach 2015-2017 wyglądał następująco:

 • 2015 – 1097 pasażerów
 • 2016 – 1298 pasażerów
 • 2017 – 1262 pasażerów

Co więcej, na transport śródlądowy składają się:

 • pchacze i holowniki – około 217 użytkowników
 • tabor pasażerski – około 117 użytkowników
 • barki z własnym napędem – około 19 użytkowników
 • barki bez napędu – około 516 użytkowników

Dziękujemy za ocenę artykułu

Błąd - akcja została wstrzymana

Polecane firmy

Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Dowiedz się więcej Akceptuję