Materiał Partnera

Zasady przewozu ładunków niebezpiecznych

Zasady przewozu ładunków niebezpiecznych

Przewóz ładunków niebezpiecznych jest regulowany przez obowiązujące przepisy – w znacznej mierze przez międzynarodową konwencję dotyczącą drogowego przewozu towarów i ładunków mogących stanowić zagrożenie dla ludzi, zwierząt lub środowiska naturalnego. Oznacza to, że przewoźników obowiązuje szereg wymagań obejmujących właściwe przygotowanie ładunku oraz oznakowanie pojazdu.

Przewóz ładunków niebezpiecznych a obowiązujące przepisy

Każdy pojazd uczestniczący w transporcie ADR musi być odpowiednio oznakowany. Tablice ADR barwy pomarańczowej umieszcza się z przodu i z tyłu pojazdu. Na tablicach znajdują się numer rozpoznawczy zagrożenia oraz numer rozpoznawczy materiału. Towary niebezpieczne mogą być przewożone cysternami, kontenerami, a także ciężarówkami z naczepami typu firanka.

Za bezpieczeństwo przewozu ADR odpowiadają wszyscy uczestnicy procesu transportowego, a więc zarówno nadawca, jak i przewoźnik, a także odbiorca. Największa odpowiedzialność za transport ADR ciąży jednak na kierowcy, który musi mieć odpowiednie uprawnienia do przewozu towarów niebezpiecznych. Przewoźnik natomiast musi zadbać o to, aby pojazd, którym będą transportowane towary ADR, spełniał wszystkie wymagania techniczne. Odpowiada także za właściwe zabezpieczenie ładunku. Z kolei osoba zlecająca transport ADR powinna zapoznać się ze specyfiką przewożonej substancji. Najlepiej jednak skorzystać z usług spedytora. Usługi spedycyjne świadczy firma Maximus z Poznania, która oferuje także przewóz ładunków różnego typu.

Transport ADR. O czym należy pamiętać?

Kierowca uczestniczący w transporcie ADR musi mieć ukończone 21 lat i pozytywnie zdany egzamin kończący kurs ADR. Dokumenty niezbędne w czasie przewozu ADR to zaświadczenie ADR, dokument przewozowy, instrukcja pisemna kierowcy, świadectwo dopuszczenia pojazdów do przewozu niektórych substancji niebezpiecznych i zezwolenie na przewóz niektórych towarów wybuchowych. Pojazd musi być sprawny technicznie, mieć aktualne ubezpieczenie oraz przegląd. Natomiast towar powinien być odpowiednio przygotowany do trasy.

W kwestii przewozu ADR za granicę obowiązywać mogą odrębne przepisy, mówiące o produktach zakazanych w transporcie transgranicznym, co związane jest z wymogiem posiadania odpowiedniej licencji lub zgody. O ile przepisy unijne stają się coraz bardziej ujednolicone, to wciąż zdarza się, że państwo członkowskie wymaga dodatkowych dokumentów. Warto zatem pamiętać, że transport ADR wiąże się z dogłębną znajomością obowiązujących procedur i przepisów.

Dziękujemy za ocenę artykułu

Błąd - akcja została wstrzymana

Polecane firmy

Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Dowiedz się więcej Akceptuję