Materiał Partnera

Znaczenie logistyki w transporcie morskim

Znaczenie logistyki w transporcie morskim

Rozwój gospodarki i wzrost ilości transakcji sprawił, że w transporcie wdrożono wiele zmian. System logistyki w dużym stopniu usprawnił organizację przewozu i magazynowania. Przyczynia się on do optymalizacji realizowanych działań, które zapewniają dostawę towarów od nadawcy do odbiorcy. Dowiedz się, dlaczego logistyka ma znaczenie dla współczesnego transportu morskiego.

 

 Czym jest logistyka?

Logistyka jest procesem efektywnej organizacji przepływu surowców, materiałów oraz wyrobów gotowych. W jej ramach planuje się, realizuje i kontroluje konkretne działania. Ich zakres jest bardzo szeroki, od obsługi klienta po zarządzanie odpadami. Jednym z jej działów jest logistyka morska, która dotyczy lądowo-morskich łańcuchów dostaw. Wśród jej zadań wymienia się przede wszystkim:

 • kompleksową obsługę klienta,
 • transport towarów do miejsc docelowych,
 • zarządzanie kosztami operacyjnymi,
 • zarządzanie przepływem informacji,
 • kontrolę zapasów,
 • realizację zamówień,
 • obsługę zwrotów,
 • prowadzenia procesów zaopatrzeniowych,
 • gospodarowanie odpadami,
 • składowanie towarów.

 

Logistyka znacznie ułatwia etapy kompleksowej obsługi w porcie. Uwzględnia obowiązujące przepisy prawne i zasady bezpieczeństwa żeglugi. Ma przyczyniać się do harmonizacji infrastruktury transportu morskiego i optymalizacji przepływu ładunków drogą morską.

 

Rola logistyki w transporcie morskim

Zasady logistyki ułatwiają organizację transportu morskiego. Dzięki niej są możliwe optymalne formowanie jednostek ładunkowych, a także organizacja transportu wodno-lądowego. Jak wskazują specjaliści firmy Premco, dzięki logistyce łatwiejsze są formowanie, sortowanie, pakowanie oraz znakowanie ładunków i ich przeładunek. Przyczynia się ona ponadto do usprawnienia przygotowania dokumentacji transportowej i obliczania kosztów. Zapewnia ona sprawne i efektywne magazynowanie ładunków, jak również realizacji czynności administracyjnych, prawnych i handlowo-finansowych.

 

Transport morski jest zasadniczo realizowany przez trzy podmioty:

 • przedsiębiorstwa żeglugowe,
 • porty morskie,
 • spedytorów morskich.

 

Wdrożenie zasad logistyki znacznie ułatwia ich współpracę. Jasne i proste reguły usprawniają przemieszczanie ładunków między portami, wystawianie konosamentów w imporcie i eksporcie. Dzięki niej możliwe jest śledzenie kontenerów w łańcuchu logistycznym, a także korzystanie z szeregu usług dodatkowych. Te ostatnie zwiększają wartość dodaną dzięki sprawnemu magazynowaniu, pakowaniu oraz sprawny przepływ informacji. Skomplikowany handel międzynarodowy staje się zatem prostszy i efektywniejszy.

Dziękujemy za ocenę artykułu

Błąd - akcja została wstrzymana

Polecane firmy

Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Dowiedz się więcej Akceptuję